Nieuwsbrieven/blog 2013

Elke maand nieuws over onze praktijk manuele therapie, fysiotherapie en bewegen. Zo geven we vorm aan ons motto ‘Van kunnen bewegen naar gaan bewegen’. We verwachten dat de praktijknieuwsbrief voor u plezierig en informatief is en tot nieuwe inzichten leidt. Graag horen we of zien we uw reactie; waarover leest u graag meer en waarover juist niet? Laat het ons weten, dan kunnen wij meebewegen met u. Mail naar nieuwsbrief@fysiotherapeuten-velp.nl om ook de nieuwsbrief te ontvangen.

Hieronder vindt u alle maandelijkse nieuwsbrieven van 2013
Kerst 2013
Kerst en Oud & Nieuw 2013-2014
Sneeuwvlokken vangen en boompjes opzetten
De dagen rond Kerst en jaarwisseling hebben een eigen karakter. Wellicht geniet u van rust, rumoer en feestelijk gedoe in de eigen kring. Misschien bent u druk met sneeuwvlokken vangen en bomen opzetten met kinderen of kleinkinderen. Mogelijk is het deze dagen juist veel te stil naar uw zin…
Wij ervaren in de praktijk dat deze dagen veel kansen geven. Voor nieuwe ontmoetingen en invalshoeken. En voor andere manieren van bewegen.  Daar maken wij gebruik van. De praktijk is gesloten van 24 december tot 3 januari. Bereikbaar zijn we wel. Als het nodig is, kunt u ons natuurlijk altijd bellen voor advies en eventueel een behandeling.  Lees hier verder…

 

Veerkracht


December 2013
Veerkracht

December is een drukke maand vol stuiterende Pieten. Tegelijk zijn dit de dagen van even stil staan en anders kijken naar de dingen. Dat vraagt wel wat flexibiliteit en veerkracht van jong en oud. Immers: Niet alles is wat het lijkt: paarden en pieten op het dak, cadeautjes die door schoorstenen komen… Het moet niet gekker worden.

Een vergelijkbare ‘verschuiving van denken’ ontwikkelt zich in onze gezondheidszorg. Alleen dan is ie niet tijdelijk van aard. De oorspronkelijke definitie van gezondheid (‘een toestand van volledig lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden’) maakt plaats voor ‘je kunnen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben en een balans weten te handhaven of te hervinden.’

Over deze ontwikkeling is veel te zeggen. Mensen met belemmeringen en klachten kunnen zichzelf straks langer gezond noemen en regie voeren over eigen herstel. Ons praktijkmotto ‘Van kunnen bewegen naar gaan bewegen’ sorteert daar in zekere zin op voor. Immers bij alle behandelingen voor fysiotherapie en manuele therapie gaan we uit van wat (nog) wel kan. Onze beweegprogramma’s zijn erop gericht dat u zelf meer invloed krijgt op uw conditie en beweegvermogen.

Tegelijkertijd is zorg iets wat gebeurt áán mensen. Afhankelijkheid en kwetsbaarheid spelen daarin mee. Wij zien het maar zo: Wie de veerkracht op kan brengen, geniet tot op hoge leeftijd van het meedoen aan de magie van Sinterklaas. Voor wie dat er niet in zit, organiseren Pietje Precies, Pietje Paniek, de Regenboogpiet en vele hulpsinterklazen het feest. Lees hier verder…

Achterlicht fiets

November 2013
Zichtbaarheid en kwaliteit

‘Ik wil je zien’. Met deze woorden voert de Fietsersbond actie voor zichtbaarheid van fietsers in het verkeer. Dat spreekt ons aan. Natuurlijk omdat buiten bewegen juist in de winter bijdraagt aan uw gezondheid. Zichtbaarheid vergroot uw veiligheid.
Maar er is meer. Zichtbaarheid en kwaliteit zijn waarden die wij in onze praktijk hoog hebben. Ze horen bij elkaar. In onze visie is goede manuele therapie, fysiotherapie en beweegadvies pas mogelijk als wij u persoonlijk zien, onderzoeken en het verhaal horen bij u en uw pijnklacht of belemmering. Dan wordt ook duidelijker wat u van ons mag verwachten.
Vervolgens kan er in Praktijk Suurenbroek & van Douveren veel via e-mail en WhatsApp: afspraken maken, oefenschema’s opvragen. Maar het bekijken en behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat… dat doen wij hoofdzakelijk met onze handen. Persoonlijk zien en gezien worden. Daar gaat het om. Eigentijds middelen ondersteunen ons daarbij. Wij zien u graag! Lees hier verder…

Kastanje

Oktober 2013
Herfstwandelen : jong geleerd, oud gedaan

De bladeren vallen en wie raapt ze op? Heel veel kinderen met hun ouders of grootouders. Want de herfst leent zich prima voor een heerlijke wandeling of fietstocht. Onderweg kunt u verzamelen van al het mooie dat de natuur ons biedt. Rapen en reiken dat zijn goede beweegoefeningen…
Met onze behandelingen voor manuele therapie, fysiotherapie en bewegen dragen we graag ons steentje bij aan de beweegmogelijkheden van jong en oud. Zo is onze oudste cliënt bijna honderd en onze jongste net acht. Het is leuk om in de wachtkamer de interactie te zien tussen de verschillende generaties en tussen onze patiënten en die van Riekie Gombert. Zij is kinderergotherapeut en met haar delen wij de wachtkamer van onze locatie de Ruyterlaan. Omdat deze nieuwsbrief leuke beweegtips bevat voor jong en oud ontvangen alle relaties van Riekie Gombert ditmaal ook een exemplaar. Want wij houden ervan om interessant nieuws te delen. Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen? Kijkt u dan onderaan voor de mogelijkheden voor uitschrijven.
Wilt u nog een goede wandeltip? Kijk dan eens op www.foodwalks.nl Daar ziet u alle ingrediënten voor een Foodwalk: recepten, routebeschrijvingen door heel Nederland, pluklocaties en adressen van winkels voor de aanvullende ingrediënten. U ziet daar ook dat de kastanjes uit het Rijk van Nijmegen deze herfst op u liggen te wachten.

Lees de nieuwsbrief hier verder…

Twee watervallen
September 2013

Samenwerking
Het motto van onze praktijk, Van kunnen bewegen naar gaan bewegen, heeft alles te maken met samenwerking. Of met ‘samen werken’ zoals een patiënt het onlangs noemde. Want hoewel u veel van onze behandelingen voor manuele therapie, fysiotherapie en bewegen ‘aan u kunt laten gebeuren’, komt het toch ook aan op samen werken: elkaar goed informeren over de klachten, de behandelwijze en te verwachten effecten.

Daarbij hoort ook dat wij in uw belang – en na uw toestemming – contact hebben met uw huisarts of medisch specialist. En om u goede zorg te kunnen bieden, zoeken wij steeds samenwerkingsmogelijkheden met meerwaarde. Bijvoorbeeld in overleg met de huisartsen van gezondheidscentrum Een Plus en in netwerken van fysio-/manueel therapeuten in de regio en rondom ziekenhuis Rijnstate.

Op Nieuw-Schoonoord werken we nauw samen met de zorg en op onze locatie De Ruyterlaan doen we dat met kinderergotherapeut Riekie Gombert en craniosacraal-therapeut Paula Zaal.

Want zoals spieren en gewrichten pas goed voor u werken in onderlinge samenhang, geldt dat ook voor manuele therapie, fysiotherapie en bewegen. Het meeste wordt sterker door samenwerking. Lees verder…

Strand, stoelen
Zomer/ Juli 2013
Naar buiten
De zomervakantie staat voor de deur. Wie kan, trekt eropuit. Is dat voor u niet mogelijk? Dan is het goed om te weten dat binnen bewegen net zo goed kan zijn als buiten bewegen. We schreven hierover eerder het artikel Rondje van het huis.
Ervaart u bij het bewegen moeite of loopt u tegen blessures aan? Dan kunt u ons ook in de vakantieperiode altijd bellen voor advies of een behandeling. Mogelijk treft u dan niet uw ‘eigen’ fysiotherapeut. Maar wij nemen waar voor elkaar dus u blijft wel in vertrouwde handen van Betty, Jet of Judith.

Om spieren en gewrichten in de vakantietijd prettig soepel te houden krijgt u van ons in deze nieuwsbrief een aantal tips voor verschillende activiteiten. Wilt u eerder geschreven artikelen over bewegen lezen? Bekijk op onze website het nieuwsbrievenoverzicht. Lees verder…

IMG_0074
Juni 2013

Samenredzaamheid
Van kunnen bewegen naar gaan bewegen. Daarop zijn alle behandelingen bij Praktijk Suurenbroek & van Douveren gebaseerd. We benutten wat alweer kan en vergroten uw bewegingsmogelijkheden. Dat is vaak een samenspel waarbij u in onze praktijk van drie disciplines profiteert die elkaar versterken: manuele therapie, fysiotherapie en beweegadvies.
We vinden het belangrijk u daarbij steeds goed te informeren over de werking van spieren, botten en belastbaarheid. Pas dan kunt u signalen van het lijf goed interpreteren, bewust oefenen en goed bedoeld advies van anderen afwegen op bruikbaarheid voor uzelf. Kortom: als mondige patiënt uw weg naar herstel inslaan. Dat wordt vaak zelfredzaamheid genoemd. Wij spreken liever van samenredzaamheid. Want voor het vergroten van bewegingsvrijheid, voor het kúnnen bewegen, hebben mensen elkaar en elkaars deskundigheid nodig. Vanuit dat besef doen wij ons werk in de praktijk en bouwen wij onze expertise voor u steeds verder uit. Zo krijgt samenredzaamheid vorm en kunt u benutten wat alweer kan. Dat vergroot uw mogelijkheden. Lees verder…

Beatrix op fiets
30 April – Mei 2013

Bewegingsvrijheid
Op deze historische dag krijgt ons praktijkmotto ‘Van kunnen bewegen naar gaan bewegen’ weer een hele nieuwe invalshoek. Bespiegelingen daarover hoorden we al in de wandelgangen. Wij houden het er graag op dat bewegingsruimte en bewegingsvrijheid goed zijn voor iedereen. En die ruimte is niet voor iedereen hetzelfde…

Bij Praktijk Suurenbroek & van Douveren zijn alle behandelingen gericht op vergroten van de bewegingsmogelijkheden en benutten van wat alweer kan. Daarvoor zetten we drie disciplines in die elkaar versterken: Eerst maken we door manuele therapie betere beweging van uw gewrichten mogelijk. Vervolgens wordt het voor de spieren reëler om de bewegingen uit te voeren: fysiotherapie. En pas dan is het mogelijk en goed om beweegadvies in de praktijk te gaan brengen.

We spreken nadrukkelijk van ‘kunnen bewegen’ en niet van ‘moeten’. Er moet al genoeg. Beter is het eerst te weten wat past bij uw lichaam, interesses en mogelijkheden. In onze praktijk hebben we daar veel aandacht voor. We voelen waar de belemmering zit, persoonlijk en aan het lijf. Steeds weer blijkt: ieder mens is verschillend, herkenbaar aan zijn bouw en uniek in zijn bewegen. Waar mogelijk vergroten we uw bewegingsruimte en uw bewegingsvrijheid. Ook met deze nieuwsbrief. Lees verder...

April 2013
Waarom wachten op klachten?
Effectief bewegen is meestal gratis. Dat zeggen wij elke dag wel een keer. Zo blijkt wandelen een goed medicijn tegen rugklachten. Regelmatig op de fiets een boodschap doen, kan u kilo’s lichaamsgewicht per jaar schelen. En zo zijn er veel meer vormen van bewegen waarmee u zelf kunt werken aan herstel.
Maar eerlijk gezegd: Waarom zou u met gezond bewegen wachten tot u klachten heeft? Uw lichaam met de eigen bewegingsmogelijkheden verdient alle dagen goede zorg. En elke levensfase geeft daarbij eigen aandachtsgebieden. Daarover adviseren wij u graag, bijvoorbeeld met het programma Valpreventie, oefeningen voor een goede werkhouding of tillen tijdens zwangerschap.
Bij Praktijk Suurenbroek & van Douveren zijn alle behandelingen gericht op vergroten van de bewegingsmogelijkheden en benutten van wat alweer kan. Zo geven we vorm aan het motto van onze praktijk voor manuele therapie, fysiotherapie en bewegen: Van kunnen bewegen naar gaan bewegen. Lees meer…

Maart 2013
Sta even stil bij bewegen…
Van kunnen bewegen naar gaan bewegen. Dat is het motto van onze praktijk voor manuele therapie, fysiotherapie en bewegen. Want bewegen is gezond. Weet u hoelang dat al zo is? Zelfs de oude Griekse arts Hippocrates noemde ‘lopen het beste medicijn’. Hij had makkelijk praten. Vroeger ging bewegen ‘vanzelf’; toen moest de avondmaaltijd gevangen worden, in plaats van gescand. Tegenwoordig gaat veel in ons leven ogenschijnlijk vanzelf. Zo vanzelf dat we onszelf en elkaar soms voorbijlopen. Dan kan nare nek- en rugklachten opleveren… Daarover leest u meer in deze nieuwsbrief. Want stilstaan bij bewegen lijkt ons meer nodig dan ooit. U mag erop rekenen dat we dat in Praktijk Suurenbroek & van Douveren deskundig en met aandacht doen. Lees meer…

Februari 2013
’In spin, de bocht gaat in…’
Bent u al begonnen met touwtje springen? In deze nieuwsbrief leest u waarom dat zo goed kan zijn. Ook vertelt Jet wat manuele therapie, de kern van onze praktijk, feitelijk is. Zij legt verder uit wat manuele therapie kan betekenen bij polsklachten en andere klachten aan het bewegingsapparaat. We komen nog even terug op de zorgverzekeringen, u leest meer over hulpmiddelen en oefenmateriaal en u krijgt tips om u voor te bereiden op de wintersport.
Zo moet het lukken met gezond bewegen. Met fysiotherapie, manuele therapie en bewegen dragen wij daaraan natuurlijk graag bij. Lees meer…


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.