Kwaliteit

Het belang van kwaliteit van zorg en de transparantie daarvan onderschrijven wij zeer.

  • We zijn geregistreerd in het BIG-register.NVMT manueeltherapeut manuele therapie kwaliteit
  • We staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie, zowel in het deelregister Algemeen Fysiotherapeut als het deelregister Manueeltherapeut.
  • Om onze professionele kwaliteit op peil te houden KNGF CKR fysiotherapie fysiotherapeut kwaliteitvolgen we regelmatig nascholing. In onze maandelijkse nieuwsbrieven ‘Van kunnen bewegen naar gaan bewegen’ houden we u daarvan op de hoogte.
  • De cliënttevredenheid wordt gemeten door Mediquest, een onafhankelijk bureau. De tevredenheid wordt gemeten middels de PREM- vragenlijst. Uw antwoorden blijven anoniem. Met de verzamelde resultaten Mediquest clienttevredenheid enquete kwaliteitverbeteren wij onze zorg voor u. Op de volgende onderdelen kwamen wij uit boven het landelijk gemiddelde: herstel en afname van klachten gedurende de behandelperiode, bejegening en behandelkwaliteit.